Skier
Våra tjänster

Vi har båda under lång tid jobbat med mental träning och förmågan att kunna styra och förbättra sitt tankemönster.

Under våra karriärer har vi tillsammans med de mål vi satt upp också utvecklat enskilda handlingsplaner för att nå de uppsatta målen. Tillsammans med våran mentala coach Stig Wiklund har vi gett föreläsningar om hur man når framgång och hur man tacklar motgång.

Nu ger vi även egna föreläsningar om hur vi jobbat. Både för att inspirera andra att börja reflektera över sitt tankemönster, men också för att ge verktyg för att vara lyckligare och mer effektiv i vardagen!

Efter att Anna lade skidorna på hyllan har hon börjat coacha i både fysisk och mental träning. Våran filosofi är att det är de små sakerna man gör varje dag som i slutändan ger de stora resultaten…